Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP VIETIN

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP VIETIN
  • Địa chỉ: SỐ 14 NGÕ 219 NGUYỄN NGỌC NẠI, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN , TP HÀ NỘI
  • Điện thoại: +842435665411
  • Fax: +842435665412
  • Email:info@vietinco.com
  • Website:http://vietinco.com

  Security Code