DẦU MỠ NHỜN - DẦU NHỚT CHO XE CON, XE TẢI NHẸ - DẦU NHỚT TỔNG HỢP CHO ĐỘNG CƠ DẦU CJ-4. 5W40