MED-JET H4 IDEAL FOR VACCINATION

VIETIN INVESTMENT AND INDUSTRIAL CORP.
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Tiết kiệm lượng lớn thuốc xử dụng
Ít tổn thương mô tế bào và không đau
Tuần suất tiêm tối thiểu 180 lần mỗi giờ
Tiêm dưới da trong bắp hoặc tiêm trong da
Rất thân thiện với môi trường(không có chât thải sinh học)
Điều chỉnh liề lượng với độ chính xác cao:+- 1% @1cc và 0.5cc
An toàn, chính xác, dễ dùng, tiêm nhanh và hiệu quả(trọng lượng 0.5 kg)
Loại bỏ căng thẳng sợ hãi khi dùng bơm kim tiêm, ngừa nhiễm bệnh qua kim tiêm.

Up to 180 injections/ hour
Subcutaneous/intramusular 
Adjustable and accurate dose of 0.1 to 1cc
Accuracy of +- 1% @1cc
Light weight 0.5kg
Less tissue damage and less pain 
Simple, fast and effective
Easy to use
Precise , reliable and safe
Better absorptions of liquids
Prevents stress from traditional needel,syringer and infection from contaminated needles
Friendly to the environment ( no biological waste)
Affodable and economical
Save on the amount of medication used.
Sản phẩm khác cùng loại