MED-JET MBX & H-III FOR DERMATOLOGY

VIETIN INVESTMENT AND INDUSTRIAL CORP.
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Tiêm không đau và giảm tổn thương mô
Tiêm dưới da, tiêm bắp hoặc tiêm trong da
Tân suất tiêm lớn có thể đến 600 lần tiêm mỗi giờ
Giảm thời gian 50% so với thời gian tiêm kim
H-III điều chỉnh liều lượng chính xác 0.1-1.0cc
MBX điều chỉnh liều lượng chính xác 0.2-0.3cc
An toàn , tin cậy, dễ dùng, rất nhanh và chính xác
Thiết bị sử dụng công nghệ mới tiên tiến trên thị trường
Sử dụng khí CO2 hoặc khí nén để tạo áp lực đẩy thuốc tiêm

A state of the art drug dellvery System for Mesotheraphy and meso-lift injections.
Safe,fast and extremely accurate.
Reduces the pain and stress associared with needle syringes.
For intradermal, subcutaneous and intramuscular injections.
Simple and easy to use.
MBX adjustable and accurate dose of 0.02 to 0.3cc.
H-III adjustable and accurate dose of 0.1 to 1.0 cc.
Propelled by CO2.
Designed for the patient comfort.
Reduces the treatment session time by up to 50%.
Can inject up to 600 injections per hour.Sản phẩm khác cùng loại