MIT DART/D1 HANDHELD FOR HOMECARE

VIETIN INVESTMENT AND INDUSTRIAL CORP.
Bài viết giới thiệu sản phẩm

Thiết bị tiêm không đau
Tiêm trong da và dưới da
Hoạt động tin cậy độ bền cao
Sử dụng thuận tiện cho cá nhân
Dễ dàng điều chỉnh liều lượng và độ thâm nhập
Ngăn ngừa bệnh lây nhiễm và nỗi sợ khi dùng bơm kim tiếm
An toàn , tiêm nhanh và rất chính xác với liều lượng và vị trí tiêm đươc định trướcSản phẩm khác cùng loại