HỢP TÁC CUNG CẤP HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN TỰ DÙNG CHO NM XI MĂNG

  • HỢP TÁC CUNG CẤP HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN TỰ DÙNG CHO NM XI MĂNG

Ngày đăng: 11/02/2021, 04:26 pm
Lượt xem: 1531


VIETINCO với nhiều năm nghiên cứu , làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước, áp dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến trên thế giới để mang lại giải pháp tăng cường hiệu quả sản xuất xi măng và giúp xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nguy hại cho địa bàn nơi nhà máy và các vùng lân cân đóng góp cùng xã hội giữ gìn sự trong lành của môi trường và giúp tăng sức khoẻ của mọi người.

Tin tức khác