HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ( MẶT TRỜI - GIÓ)

  • HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ( MẶT TRỜI - GIÓ)

Ngày đăng: 11/02/2021, 04:32 pm
Lượt xem: 1555

VIETINCO  liên kết với công ty tư vấn năng lượng tai tạo VATEC , công ty chuyên cung cấp EPC các dự án điện mặt trời EPC SOLAR  và nhà cung cấp sản xuất điện mặt trời SUMEC của Trung Quốc tư vấn và cung cấp các dự án năng lương tải tạo cho công ty JDC - Campuchia.

Tin tức khác